Westernträning med horsemanship av tvåårig quarterhäst i rundkorall!

I Bob Mayhews westerndvd The Basic Principles of Western Riding - Why and How är den unga och gröna hästen en tvåårig amerikansk quarterhäst. Bob Mayhews western träning bygger på att man startar westernhästen redan som tvååring. Quarterhästen utvecklas fysiskt mycket tidigt och inom western-ridning är det vanligt att man startar unghästen när den har uppnått sitt andra år. Använd horsemanship vid start av tvååring!

I det här avsnittet får westernryttaren en god inblick i hur man lär sig att se westernhästens minsta försök och att belöna detta. Bob Mayhew visar tydligt att han respekterar den unga hästens osäkerhet under arbetet i rundkorallen och går inte fram till tvååringen förrän den "bjuder in" Bob. Först då går han fram till unghästen. Detta skapar lugn, förtroende och en god förutsättning till en tydlig kommunikation och förståelse mellan tvååringen och Bob.

Efter första sadling och uppsittning sker ridningen mycket sparsamt. Quarternhästen i avsnittet rids i korta pass och endast några få gånger per vecka men rådet riktas till alla som startar unghästar på detta sätt. Det får inte föreligga någon risk att unghästen blir övertränad eller överbelastad för att ryttaren har för bråttom.

Bob Mayhew startar sina unghästar i enlighet med Ray Hunts horsmanship filosofi Starting Colts och Bobs träningsmetoder utbildar westernhästen på ett lugnt och metodiskt sätt för att uppnå bästa resultat. Bob Mayhews inställning är när det gäller att träna och rida western är att skynda långsamt för att få en fulländand westernhäst - och bli en bra western ryttare.

I Bob Mayhews westerndvd demonstreras det således hur en tvååring startas från grunden, det vill säga den har aldrig haft en sadel på ryggen, än mindre varit inne i en rundkorall tidigare. Här får varje westerntränare och westernryttare en ingående beskrivning av de olika stegen som leder fram till första uppsittningen från det att unghästen, tvååringen, tydligt har visat att den är redo att gå vidare till detta moment.

Precis som fölet blev introducerat för kommande övningarna, blir även tvååringen vid starttillfället introducerad för de kommande ridövningarna. Det är ett genomgående tema i Bobs westerndvd och metoderna är enkla, mjuka och effektiva och ger en villig och lydig häst som i regel går snabbt framåt i träningen eftersom den känner sig trygg.

Om du vill ha en komplett beskrivning på de olika bett som används av Bob, beroende på vilken utbildningsnivå westernhästen befinner sig på, kan du här se på ett specialavsnitt. OBS! Detta avsnitt är på engelska och finns inte med på Bobs svenska westerndvd.

Website provided by Visuell Kommunikation