Bob Mayhew lär westernryttaren tempoväxling i skritt.

I Bob Mayhews westerndvd The Basic Principles of Western Riding - Why and How visas det hur westernryttaren skall fördela sin vikt i sadeln för att westernhästen skall öka eller sakta farten. Att kunna kontrollera hästens tempo i skritt är viktigt när man tävlar i westernridning, i synnerhet i tävlingsgrenen Trail. Bob Mayhews metoder är lämpliga att använda inom både western-ridning och inom engelsk ridning.

I detta avsnitt som heter Tempovxäling i skritt visas det hur hästen lär sig att öka farten, sakta ner och stanna, främst med hjälp av Bob Mayhews position i westernsadeln.

Vid tempoväxlingar är därför ryttarens position i sadeln viktig. I Bob Mayhes western dvd visas grunderna för tempoväxling i skritt och avsnittet visar tydligt hur quarterhästen ger gensvar på viktförändringen som Bob gör från sadeln.

För att hjälpa den unga hästen att gå fram lutar sig ryttaren något framåt i sadeln och för att sakta ner farten ändrar ryttaren sin viktfördelning i sadeln och rätar upp kroppen, sätter sig djupare i sadeln med vikt i hälarna. Hästen lär sig då att den skall sakta ner och så småningom stanna.

Eftersom det handlar om unga och gröna hästar är det inte olämpligt att i början överdriva sina rörelser för att underlätta inlärningen hos den unga hästen. Med tiden kommer ryttaren att förfina sina hjälper så att hästen ger gensvar på mycket små signaler från ryttaren.

I Bob Mayhews westerndvd visas det tydligt hur Bob går tillväga för att få hästen att växla tempo i skritt.

Website provided by Visuell Kommunikation