I western ridning tränas westernhästen till att utföra spinn.

När westernhästen utför ett korrekt spin i ett reiningmönster är den utbildad i alla de basövningar som visas i Bob Mayhews westerndvd The Basic Principles of Western Riding - Why and How. Spinn är dessutom ett obligatorisk inslag i westerntävlingen Reining, en tävlingsgren som är mycket populär inom western-ridning över hela världen och som blir allt större och större.

I Bob Mayhews utbildningsdvd startade det förberedande arbetet för spinn i snaketrailövningarna.

Då var det bara enkla rörelser men det lärde westernhästen hur den skall placera sina hovar för de svårare momenten. När westernhästen påbörjar spinnet är det viktigt att den tar inre framben åt sidan och något bak så att yttre framben får gott om utrymme att korsa över.

I detta avsnitt visar Bob Mayhew en övning som hjälper westernhästen att förstå hur den skall flytta sitt framben bak och utåt. Den lär sig att pivotera på sitt inre bakben. Denna enkla övning är viktig för westernryttaren att förstå innebörden av. Lär sig inte westernhästen att flytta inre framben åt sidan kommer den med all säkerhet att tappa bogen och luta hela kroppen inåt i spinnet.

Hästen kommer att försöka korsa sina ben men det yttre frambenet kommer att sparka det inre och det dröjer inte länge förrän hästen börjar hoppa runt för att komma ur situationen. I Bob Mayhews western dvd finns det en enkel övning som korrigerar detta fel i spinnet. I avsnittet med spinn ingår merparten av alla basövningar som visats i Bob Mayhews western dvd.

Westernryttaren kan se att det handlar om ett grundligt påbyggnadsarbete som startade redan i three snake trail-övningen. Den unga westernhästen utför spinnet mjukt och samlat.

Att göra ett korrekt spinn är något många westernryttare strävar efter att få uppleva med sin häst. Bob Mayhews westerndvd visar vägen till hur det kan ske med framgång.

Exempel på ett reining pattern, riden av Larry Kasten, USA.

Website provided by Visuell Kommunikation